Midlertidig lukning af Skolen i Charlottegården og nødpasning i forbindelse Corona-situationen

Information om lukning af Skolen i Charlottegården og nødpasning i forbindelse Corona-situationen

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19

Modtagelse af nye elever

Velkommen nye elever og forældre