Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Behandling af billeder i Aula

Sådan behandler du billeder i Aula

På Aula kan der vises billeder fra klasseture, sportsdage og lignende.
Et billede med personer, der kan genkendes, regnes for at være personoplysninger. Offentliggør du et billede i Aula, skal du derfor sørge for at leve op til reglerne for databeskyttelse.


Forskel på situationsbilleder og portrætbilleder


Særligt når det drejer sig om børn og unge, er det vigtigt at være opmærksom. Når du deler billeder i Aula, skal du skelne mellem portrætbilleder og situationsbilleder.
Situationsbilleder er billeder, hvor det er tydeligt, at formålet med billedet er at fremvise en aktivitet eller situation. Her optræder ikke genkendelige personer.
På portrætbilleder er formålet at afbilde en eller flere bestemte personer. Et klassebillede er fx et portrætbillede.

Konkret vurdering

Det er personen, der uploader et billede til Aula, der vurderer, om der er tale om et portrætbillede.
Hvis personerne på billedet kan genkendes – også selvom det er et billede af legende børn i skolegården – anbefaler KOMBIT at det opmærkes som et portrætbillede i Aula.


Vigtigt at tagge alle personer


For at være sikker på, at reglerne overholdes skal alle genkendelige personer på et billede tagges. Når billederne er tagget, kan systemet automatisk regne ud på baggrund af forældrenes samtykker, om billedet må deles og med hvem. Portrætbilleder af børn må kun deles i Aula, hvis barnets forældre har givet samtykke til det.


Samtykker


Når forældre logger på Aula første gang, skal de tage stilling til, om der må deles billeder af deres barn i Aula. Her vælger de også, om billederne kun må deles med barnet ’klasse eller stue’, ’Årgang og SFO’ eller hele den ’Institution’, som barnet er en del af. Trækker en forælder samtykket tilbage, tillader Aula ikke, at der deles nye portrætbilleder af barnet.

To vigtige huskeregler


De to vigtigste ting at huske for at overholde reglerne er:
1. Alle billeder med genkendelige personer skal opmærkes som portrætbilleder
2. Sørg for at tagge alle personer, der optræder på portrætbilledet
Så klarer Aula resten.


Læs mere om behandling af billeder på Datatilsynets hjemmeside