Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Politik for brug af mobiltelefoner

På Skolen i Charlottegården tillader vi, at eleverne må medbringe mobiltelefoner og tablets. Vi er opmærksomme på, at forældrene kan opfatte mobiletelefonen som en livline, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, eller hvis en forældre har brug for at få fat på sit barn. Vi ved, at børn kan have brug for deres mobiltelefoner på vej til og fra skolen, enten fordi de er selvtransporterende eller bringes til og fra skolen i en taxa.

Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobiltelefonforbrug, herunder formål, etik og sprog. Ved brug af mobiltelefonen på skolen forventer vi, at eleverne udviser god opførsel. Det indebærer at mobiltelefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre. Det er ikke tilladt at fotografere, filme eller lydoptage andre personer uden deres vidende og accept.

Mobiltelefonen i skoletiden

I undervisningstiden skal mobiltelefonen ligge i klassens fælles "mobilholder". Den skal være på lydløs og uden vibration.

I indskolingen

På 0.-3. årgang er det ikke tilladt at bruge mobiltelefonen uden forudgående aftale, hvor klasseteam, forældre og ledelse er enige om, at det har en specifik pædagogisk begrundelse. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonen i frikvarterene.

På mellemtrinnet

På 4.-6. årgang aftales brug af mobiltelefon i årgangsteamet. Brug af mobiltelefon kan kun ske efter særlig aftale.