Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ekstraordinær frihed uden for skolernes ferier

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som træder i kraft 1. januar 2020, orienteres I her om reglerne for ekstraordinær frihed.

Ekstraordinær frihed

Skolelederen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Ekstraordinær frihed er lovligt fravær, såfremt det er godkendt af skolelederen. Ved ønske om ekstraordinær frihed, skal forældrene udfylde og sende en anmodning til skolen, hvorefter skolelederen skal foretage en konkret vurdering af anmodningen.

Skolelederen vil i vurderingen af anmodningen se på elevens behov for at holde fri, sammenholdt med de konsekvenser et afbræk i undervisningen vil indebære for eleven selv, men også for klassens fællesskab. Mere konkret skal skolelederen foretage en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, om fraværet vil have negativ betydning for:

  • Elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder.
  • Elevens motivation og læringsparathed.
  • Elevens alsidige udvikling eller
  • Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder (her tænkes særligt på perioder, hvor det er væsentligt, at alle elever er til stede, fx i forbindelse med afvikling af projektopgaven, lejrtur eller lignende).
     

Skolelederen vil også i afgørelsen vurdere om eleven har haft meget fravær det seneste år. Generelt skal skolelederen være tilbageholdende med at give ekstraordinær frihed.

Anmodning om ekstraordinær frihed

Ønsker I at anmode om ekstraordinær frihed, skal I udfylde en anmodning, som kan afhentes på skolens kontor eller findes på skolens hjemmeside.

Anmodningen skal afleveres til klasseteamet, som sørger for, at skolens ledelsen modtager anmodningen. Skolens ledelse vil afgøre, om jeres ansøgning kan imødekommes. I vil modtage et skriftligt svar på jeres ansøgning via Aula.

Ekstraordinær frihed på op til 2 dage kan godkendes af klasselæreren og kræver ikke godkendelse af skolens ledelse.

Dokumenter

Ansøgning om ekstraordinær frihed

Shape Created with Sketch.