Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Taxa/buskort

På Skolen i Charlottegården har vi to muligheder for transportordninger til skolens elever - enten med taxa eller med buskort.

Buskort

Vi arbejder kontinuerligt på, at børnene bliver selvtransporterende, så de i højere grad får frihed til at bestemme deres komme-/gå-tider.

Eleverne fra 4. klasse får tilbudt et skolekort betalt af skolen. Zonerne på kortet beregnes fra skolen til bopælsadressen. Hvis der er behov for flere zoner, eksempelvis ved samværsaftaler med anden familie, fritidsinteresser m.m. skal I selv afholde udgifterne til dette. Hvis rejsekortet bortkommer eller bliver ødelagt, kan I bede skolen bestille et nyt. Ved misbrug eller gentagende bortkomst af kortet, kan skolen bede om egenbetaling for bestilling af nyt skolekort.

Taxakørsel

Eleverne har mulighed for at få tilbudt kørsel. Kørslen foregår i taxaer, hvor børnene kører sammen med 3-4 børn i hver taxa. Kørslen varetages af professionelle og kvalificerede vognmænd, som kender reglerne for kørsel med børn med handicap og har kursus i første hjælp. De er således med til at sikre en tryg og god kørselsordning.

Alle elever fra 0.-3. klasse får tilbudt kørsel til og fra skole/KKFO.  Elever, der er startet i 4. klasse og skønnes fortsat at have behov for transport med taxa, vil blive tilbudt dette ud fra en konkret vurdering af barnets færdigheder.

Hvad omfatter kørslen

Kørslen omfatter alene transport af det enkelte barn mellem hjemmet, skole og institution til og fra adresser i Københavns kommune. Alt andet kørsel skal I selv stå for. Der må ikke være andre børn i taxaerne end det, der er aftalt mellem skolen og taxaselskabet.

Planlægning af taxa-kørsel

Taxaselskabet laver hvert år i samarbejde med skolen i juni/juli en grundkøreplan. I skal selv kontakte taxaselskabet et par dage før start på kørsel for at få oplyst jeres barns afhentningstidspunkt. Medmindre I hører andet fra skolen eller taxaselskabet, har I fået jeres ønskede kørselstidspunkter. Hvis der sker væsentlige ændringer i løbet af året, får I naturligvis besked af taxaselskabet eller skolen. Mindre ændringer kan forekomme uden varsel pga. kørselsplanlægningen, men skolen bestræber sig altid på at give jer besked.

Det vil oftest være sådan, at de, der bor længst væk fra skolen, bliver hentet først. Børnene må højst sidde i taxaen i fem kvarter og børn under 6 år højst fire kvarter. Taxaselskabet forsøger at planlægge ruten på en måde, så børnene kommer til at være i taxaen så kort tid som muligt, men det er desværre ikke altid muligt at imødekomme alle jeres individuelle ønsker til afhentnings- og afleveringstidspunkter.

Rammeaftalen

I kan forvente af chaufføren, at:

 • han/hun aldrig forlader vognen uden opsyn, når der er børn i.
 • han/hun aldrig sætter et barn af, uden at der er kontakt med en voksen. Hvis der skal dispenseres fra denne regel, kræver det en accept fra jer som forældre.
 • han/hun sørger for, at børnene er forsvarligt fastspændt under kørslen.
 • han/hun sørger for, at I bliver informeret, hvis det sker, at taxaen er mere end et kvarter forsinket.
 • han/hun bærer et synligt legitimationskort med navn og billede.
 • han/hun ikke lukker børnene ud af taxaen ved skolen, uden der er tilsyn med børnene.
 • han/hun har ankommer +/- 5 minutter før/efter aftalte afhentningstidspunkt.


Det forventes af jer som forældre, at:

 • I sørger for, at jeres barn er parat, når taxaen kommer og har overtøj og sko på samt har pakket tasken osv.
 • I/barnet står parat ved afhentningsstedet ca. 5 minutter før det aftalte tidspunkt, idet taxaen kan ankomme 5 minutter før.
 • I er der til at tage imod, når jeres barn kommer hjem med taxaen eller sørger for, at der er en anden voksen, hvis afleveringen sker ved fritidshjem eller andet sted.
 • I ringer til taxaselskabet, hvis jeres barn ikke skal med taxaen, eller hvis I har sovet for længe.
   

Vigtig info

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på disse ting, da forsinkelse ét sted fører til forsinkelse på resten af ruten. Blot få minutters forsinkelse flere steder kan betyde store forsinkelser for de sidste på ruten.

Er jeres barn ikke klar til at komme med taxaen om morgen, må I selv for, at jeres barn kommer i skole. Der kan desværre ikke bestilles en ny taxa.

Kører taxaen forgæves på hjemadressen om morgen, afbestilles returkørslen fra skolen automatisk. Hvis barnet alligevel kommer i skole, skal I som forældre selv kontakte taxaselskabet og sørge for, at barnets hjemkørsel fra skole genbestilles.

Hvis barnet skal meldes ud af taxaordningen permanent, f.eks. hvis barnet bliver selvtransporterende, skal skolens kontor altid kontaktes.

Kørsel for KKFO-børn uden for skoledage

Taxaselskabet planlægger i samarbejde med KKFO’en særskilt transport på de dage, hvor skolen er lukket og KKFO’en holder åbent for de børn, der allerede er i kørselsordning.  Det betyder, at al normal kørsel afmeldes, når der er ferie eller skolen har lukket, og at der planlægges særskilt kørsel for ferieperioden.

Ændringer – Hvem skal I kontakte?

Kontakt skolen, når:

 • I skal have lavet ændringer i tidspunkter for kørsel
 • I har ændret adresse
 • I skal afmelde enkelte eller flere dage
 • Jeres barn ikke længere skal køre med taxa
 • Der er klage over kørsel eller chauffør
 • Der er spørgsmål til kørsel generelt.


Kontakt taxaselskabet, når:

 • Jeres barn er syg eller holder ferie
 • I er forsinket eller har sovet over jer
 • Jeres barn igen skal med taxa (efter sygdom eller ferie).
   

Vigtige kontaktoplysninger

Alle ændringer til kørsel SKAL gives til skolens kontor telefonnummer 35303130 senest kl. 12:00 minimum 3 dage før ændringen skal trædes i kraft.

Taxakørslen varetages pt. af Dantaxi som har telefonnummer: 45954456