Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens årsberetning 2018/19

Skoleåret 2018/19 har været begivenhedsrigt for vores skole. Arbejdet med skolens værdisæt, som skolebestyrelsen brugte meget tid på i forrige skoleår, er blevet adopteret og sat mere i spil af skolens medarbejdere. Værdisættet giver en ramme og nogle pejlemærker, der kan bruges til at træffe valg, foretage prioriteringer og i det hele taget minde os om, hvorfor vi er her og hvad vores fokus skal være. Det er meget glædeligt, at skolens medarbejder har været så åbne for at tage værdisættet til sig. Det er også glædeligt at observere hvordan værdisættet har guidet ledelsen i arbejdet med kapacitetsudvidelsen, så udvidelsen sker på en måde, så der tages hensyn både til de nuværende men også de nye elever på vores skole.

Kapacitetsudvidelsen har naturligvis fyldt meget det seneste skoleår. Alt har været i spil, for at få det til at gå op i en højere enhed. Trafikken i forbindelse med aflevering og afhentning er ændret, indretning af skolegården er optimeret og naturligvis også bemandingen. Et tydeligt eksempel på hvordan vores værdier er blevet brugt i praksis, er den nye skolegård. Den nye skolegård er opdelt i zoner, netop for gennem overskuelighed at skabe tryghed for de enkelte elever, og forhåbentlig dermed skabe overskud til at knytte ligeværdige relationer og blive en del af et fællesskab, som på sigt giver bedre basis for læring.

Der er ingen tvivl om, at vores skole har været igennem en rivende udvikling de seneste år, hvor der har været fokus på struktur, forudsigelig og fokus på at indføre de nyeste metoder, til stor glæde for vores børns
læring, og forrige skoleår blev faget Social tænkning introduceret for alle klasser. Disse tiltag har været med til sætte Skolen i Charlottegården i førersædet, som den skole der fra politisk hold lyttes til, når der er debat
om - ja hele folkeskolen faktisk. Således har skoleleder Andrés og jeg været inviteret til at deltage i en rundbordssamtale med Københavns Børne- og Ungdomsborgmester om, hvordan almenskolerne i vores by kan blive bedre til at inkludere børn med samme udfordringer som vores børn. Det vidner om stor tillid og tiltro til de kompetencer, som skolen og alle dens medarbejdere er eksponent for. Det er vi meget stolte af.

Niels Rom

Skolebestyrelsesformand