Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens årsberetning 2017/18

Som ny formand for skolebestyrelsen for Skolen Charlottegården er dette min første årsberetning. Det har været spændende og meget lærerigt at få indblik i skolens virke fra et overordnet perspektiv. At få lov til at repræsentere forældrene og få indflydelse på den fremtidige retning til gavn for både elever og medarbejdere er noget vi alle i skolebestyrelsen er stolte af.

Arbejdet i skolebestyrelsen har i skoleåret været præget af udarbejdelsen af et værdisæt for Skolen i Charlottegården. Værdisættet er en vigtig bestanddel af skolens identitet, og det fortæller, hvilke værdier skolen står for. Forældre, især nye forældre, kan med værdisættet i hånden nemt få information om, hvad skolen arbejder med og har fokus på. For medarbejdere på skolen kan værdigrundlaget være en hjælp til at bevare det overordnede fokus i en ellers hektisk hverdag. Arbejdet med værdierne er lavet i samarbejde mellem skolebestyrelsen, skolens ledelsen, lærere og pædagoger.

Herudover er der i skoleåret taget initiativ til at udvide skolens køkkenhave på en del af det store areal skolen råder over, ligesom at der er blevet videreudviklet på mindfulness programmet, således at der fra skoleårets start er et særligt sanseintegrationsprogram for skolens indskolingsklasser.

Skolen i Charlottegården vil være på forkant med den nyeste viden og forskning inden for det område, der er relevant for skolens elever. Derfor er der også fra skolebestyrelsens side opbakning til den seminardag d. 5. november 2018 for hele skolens pædagogiske personale med Michelle Garcia Winner, der med rette kan betegnes som international frontløber og ophavs kvinde til metoden Social Tænkning. En metode der begynder at være kendetegnende for skolens pædagogiske praksis. Den 5. november 2018 holder skole og KKFO derfor lukket.

Der er siden efteråret 2017 ansat 3 fastansatte lærere og 2 lærere i barselsvikariater, samt 4 fastansatte pædagoger. Nourreddine Bouguessas er ansat som ny leder af mellemtrinet. Vi har måtte sige farvel til KKFO-leder Helle Ockholm, og er blevet afløst af KKFO-leder Stine Angelo Junker, som kommer fra Frederikshøj skole.

Sammensætningen af skolebestyrelsen for skoleåret 2018/2019 er ændret en smule i forhold til det forgangne skoleår. Henrik Loose er trådt ud af bestyrelsen og er erstattet af Camilla Kinch Jensen. Den konstituerede skolebestyrelse har derfor følgende sammensætning: Andrés Villaro y Lassen (Skoleleder), Niels Rom (formand), Camilla Kinch Jensen (næstformand), Joen Storgaard (forældrerepræsentant), Victoria Toft (forældrerepræsentant), Thomas Hornum (forældrerepræsentant), Kamilla Massinen (forældrerepræsentant), Miatilda Andersen (suppleant), Ida Krabbe (ledelsesrepræsentant), Ole Sommer (medarbejderrepræsentant)

Jeg takker for et godt samarbejde i skolebestyrelsen, og ser frem til endnu et inspirerende og lærerigt skoleår på Skolen Charlottegården.


Formand for skolebestyrelsen
Niels Rom