Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialskole - hvor, hvorfor og hvordan?

Mange spørgsmål melder sig, når dit barn skal begynde i skole. Særligt hvis dit barn har nogle vanskeligheder. Så kan det føles som lidt af en jungle. Her kan du få svar på nogle af dine spørgsmål om visitering og indskrivning.

Københavns Kommune har forskellige skoletilbud til børn med særlige behov. En individuel vurdering af barnets behov ligger til grund for valget af skole. Københavns Kommune har som mål, at børn og unge med særlige behov får støtte og hjælp, som fagligt og socialt gavner det enkelte barn bedst. Kommunen tilrettelægger forløbet sammen med forældre og distriktsskolen. Det er en faglig vurdering, om dit barn eller den unge har behov for et særligt skoletilbud. Et visitationsudvalg består af en gruppe fagfolk. De afgør, hvilket skoletilbud dit barn eller den unge kan få.

Indstilling til specialundervisning

Skolelederen indstiller dit barn til visitation til specialundervisning på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Hvis dit barn endnu ikke er startet i skole, er det institutionslederen, der indstiller barnet. Indstillingen sker sammen med dig som forælder og den sagsansvarlige psykolog i dit lokale område. Hvis dit barn går i specialbørnehave, basisgruppe eller andet specialskoletilbud, indstiller den sagsansvarlige psykolog i Børnecenter København (BCK) barnet til visitation sammen med dig, barnets institution eller skole- og psykologkoordinatoren i dit lokale område.

Visitation til specialtilbud finder sted.

Afgørelse og procedure

Visitationsudvalget vurderer, på baggrund af en individuel og faglig vurdering af barnets undervisningsmæssige behov, om dit barn skal modtage specialundervisning. Det forudsætter, at det vil være bedst at undervise eleven i kortere eller længere tid i en specialklasse eller på en specialskole, f.eks. på grund af elevens svære psykiske, fysiske eller sproglige funktionsvanskeligheder. Du vil få et brev om det.

Forskellige typer af afgørelser

Hvis dit barn får et specialskoletilbud, tilrettelægger vi overgangen fra almenskole eller dagtilbud til specialskoletilbud. Hvis dit barn får et skoleflex-tilbud, etablerer vi det med udgangspunkt i skolens ressourcecenter alt efter dit barns særlige vanskeligheder. Hvis dit barn ikke får specialskoletilbud, kontakter kommunen dit lokale område for at finde en god alternativ løsning.

Klage over afgørelsen

Hvis dit barn er mindreårigt, er det som udgangspunkt den, der har forældremyndigheden, der kan klage. Hvis du vil klage over afgørelsen om specialundervisning, skal du give den til kommunen senest fire uger efter, at du som forælder eller værge har fået afgørelsen. Kommunen kan genoverveje sin afgørelse. Hvis kommunen holder fast i afgørelsen, sender kommunen sagens akter og en udtalelse til klagenævnet. Det er ikke et krav, at en klage over specialundervisning skal være skriftlig.