Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Formandens årsberetning 2019/20

Skoleåret 2019/20 var endnu et begivenhedsrigt år for vores skole. Skoleåret startede i august 2019 med den planlagte kapacitetsudvidelse, hvor skolens elevtal steg fra 152 til 184, 21 nye medarbejdere kom til og den nye pavillon blev taget i brug. Med alles indsats og opmærksomhed lykkedes det bedst muligt at sikre kontinuitet for nuværende elever og byde nye børn, unge og voksne godt velkommen. Med udvidelsen er vores skole nu blevet Danmarks største specialskole! Så der fokus på at opretholde vores tilgang og værdier.

Efteråret 2019 havde skolen i Charlottgården travlt med:

  • Introduktion af Aula, hvilket har vist sig at være vanskeligere end forventet.
  • Implementering af kommunikationspolitik, som tager udgangspunkt i vores værdisæt og fokusere på god og respektfuld kommunikation med hinanden, imellem både børn, unge og voksne.
  • Aflevering af den årlige kvalitetsrapport, hvor man kan læse om den flotte deltagelse i folkeskolen afgangseksamener vi har haft, og også nogle forbedringsområder.
  • Sikre at pålagte besparelser, som følge af Københavns kommunes budgetaftale i august 2019, ikke påvirkede elever, medarbejdere og aktivitet i udbredt omfang. Dette lykkedes i høj grad for ledelsen og medarbejdere.
     

Foråret 2020 blev overskygget af Corona epidemien, der medførte mange nye tiltag for børn, unge, forældre og medarbejdere, i dagligdagen og i omgivelserne; indskolingen blev adskilt fra de øvrige klassetrin ved at benytte indgangen på Uglevej og opdelt skolegård, der var øget udendørs-leg og -undervisning, digital undervisning og masser af afspritning mv. Alt dette for at minimere smittespredning. Medlemmer af skolebestyrelsen besøgte skolen for at se, hvorledes Corona foranstaltninger blev håndteret, og det var klart, at der var styr på den uvante situation hos medarbejdere og ledelsen, selv børnene.

Det er meget positivt at opleve at medarbejderne og skolen løbende udvikler sig, og at selv i en Corona situation opstår der nye erfaringer, der kan forbedre vores børns læring. En kæmpe tak til medarbejderne som gennem skoleåret har arbejdet hårdt på at sikre trivsel og udvikling i et år med store ændringer i form af flere elever, nye kollegaer og en vanskelig Corona situation. Sidstnævnte gjorde det ikke nemt, men vi i skolebestyrelsen har mærket at medarbejderne alle har løftet ansvaret på bedst muligt vis.

Til trods for flere tiltag er sikker trafik ved vores skole stadigvæk en udfordring, og i året kom der flere udfordringer til, da hjørnet ved Uglevej nu benyttes af indskolingen. Ledelsen og skolebestyrelsen forsætter med at arbejde på at få myndigheder involveret i trafik-forholdene omkring skolen for at sikre størst mulig synlighed og hensyntagen.

Vi ser frem til endnu et godt skoleår, der nok stadig vil være formet af Corona epidemien.

På vegne af Charlottegårdens skolebestyrelse

Camilla Jensen